Begagnad lyftarmsknådare Diosna S35 2G lyftknådare

Allmän information
Tillverkare:
tillstånd:
Andrahand

Begagnad lyftarmsknådare Diosna S35 2G lyftknådare

 

beskrivning

En begagnad Diosna S35 2G lyftknådare

Tillverkare: Diosna Dierks & Söhne GmbH

Typ: S35 2G

Med rostfri panna

För max 35 kg deg, 20 kg mjöl

Med 2 hastigheter

Med fotkontakt

Med skyddskåpa

Skålens innerdiameter: 52 cm

Invändig pannhöjd: 35 cm

 

Se bilder för mer information

termer


BackTim bagerimaskiner§ 1 omfattning, kundinformation
Följande allmänna villkor (GTC) reglerar avtalsförhållandet mellan Temur Güzel BackTim bagerimaskiner och konsumenter och företagare som köper varor via vår butik. Vi känner inte igen några villkor som strider mot eller avviker från våra villkor. Avtalsspråket är tyska.§ 2 kontrakt
(1) Erbjudandena på Internet utgör en icke-bindande inbjudan till dig att beställa varor.

(2) Du kan lägga till en eller flera produkter i kundvagnen. Under beställningsprocessen anger du dina uppgifter och önskemål angående betalningsmetod, leveransmetoder etc. Först när du klickar på beställningsknappen skickar du in ett bindande erbjudande för att ingå ett köpeavtal.

(3) Vi har rätt att acceptera ditt erbjudande inom 1 arbetsdag genom att skicka en orderbekräftelse via e-post. Efter att den tid som anges i mening 1 har löpt ut utan resultat, anses ditt erbjudande ha avvisats, det vill säga du är inte längre bunden av ditt erbjudande.§ 3 Kundinformation: Lagring av kontraktstexten
Din beställning med detaljer om det ingående avtalet (t.ex. typ av produkt, pris etc.) kommer att sparas av oss. Du kan dock inte komma åt dina tidigare beställningar via Internet. Vi skickar villkoren till dig, men du kan också komma åt dem när som helst via vår webbplats. Om du vill spara produktbeskrivningen på vår butiksida för dina egna ändamål kan du till exempel ta en skärmdump vid beställningstillfället eller alternativt skriva ut hela sidan.§ 4 Kundinformation: Korrigeringsmeddelande
Du kan korrigera dina poster när som helst innan du lägger ordern med raderingsnyckeln. Vi informerar dig på vägen genom beställningsprocessen om ytterligare korrigeringsalternativ. Du kan också avsluta beställningsprocessen när som helst genom att stänga webbläsarfönstret.§ 5 retention av titel
Föremålet för inköp förblir vår egendom tills full betalning.6 § Rätt till ansvar för fel och förkortning av preskription
(1) Lagstadgade garantirättigheter

Det finns lagstadgade garantierätt för våra varor.

(2) Nedsättning av preskriptionstiden för begagnade varor för konsumenter

Man är överens om att förkorta preskriptionstiden för reklamationer för fel i begagnade varor till ett år.

Undantagna från detta avtal är skadeståndsanspråk, anspråk på grund av defekter som vi på ett bedrägligt sätt har dolt, och krav från en garanti som vi kan ha tagit på oss för varans skick. De lagstadgade tidsfristerna gäller för dessa uteslutna anspråk. Föreligger garantitid gäller den längre perioden till förmån för garantitagaren.

(3) Ansvarsbegränsning för defekter (garanti) gentemot entreprenörer

Dina garantianspråk på grund av defekter i den köpta artikeln löper ut ett år från risköverföringen. Följande anspråk undantas från denna regel

- för skador
- på grund av bedrägligt dolda brister
- från en eventuellt given garanti
- på resurs enligt §§ 445a, 478 BGB
- på grund av defekter i byggmaterial och komponenter som har använts för en byggnad i enlighet med deras normala användning och har orsakat dess defekt.

För dessa uteslutna fordringar gäller lagstadgade preskriptionstider. Vid en eventuell given garantiperiod gäller den längre perioden till förmån för köparen.§ 7 Ansvarsbegränsning
Vi utesluter ansvar för lätt oaktsamma pliktbrott, förutsatt att dessa inte avser väsentliga avtalsförpliktelser, skada från skada på liv, lem eller hälsa eller garantier eller anspråk enligt produktansvarslagen påverkas. Detsamma gäller pliktbrott av våra ställföreträdare och våra juridiska ombud. De väsentliga avtalsförpliktelserna inkluderar i synnerhet skyldigheten att överlämna föremålet till dig och att ge dig äganderätten till den. Dessutom måste vi förse dig med varan utan materiella och juridiska defekter.
tillbakadragande


BackTim bagerimaskinertillbakadragande
Du har rätt att dra sig tillbaka inom fjorton dagar utan att ge en anledning detta avtal.

Avbokningsperioden är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsetts, och som inte är transportören, har eller har tagit över den sista delleveransen eller den sista artikeln.För att utöva din ångerrätt måste du skicka oss (Temur Güzel, Großer Teil 6, 32130 Enger, telefon: 052249769239, fax: 052249395295, e-post: info@backtim.com) ett tydligt meddelande (t.ex. ett skickat brev per post, fax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda det bifogade exemplet på återkallelseformuläret för detta, men detta är inte obligatoriskt.

För att möta den deadline indragning, är det tillräckligt att du skickar in ditt meddelande om ångerrätt innan ångerfristen.

Folgen des Widerrufs
Om du drar dig ur detta avtal har vi valt alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveransavgifter (med undantag för de extra kostnader som uppstår genom att du väljer en annan leveransmetod än den mest fördelaktiga standardleveransen vi erbjuder måste återbetala omedelbart och senast inom fjorton dagar efter det att meddelandet om din återkallelse av detta avtal har nått oss. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat avtalats med dig; I inga fall debiteras du för dessa återbetalningsavgifter.

Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått varan tillbaka eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varan, beroende på vilket som är tidigare.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut.Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Kostnaden beräknas till maximalt cirka 2000 euro.

Du behöver bara betala för värdeminskning av varorna, där värdeminskning beror på en nödvändig för att förvissa sig, egenskaper och funktion godshantering.

Undantagande av ångerrätten
Rätten gäller inte kontrakt

- för leverans av varor som inte är prefabricerade och för tillverkning av vilka ett individuellt val eller bestämning av konsumenten är avgörande eller som tydligt är skräddarsydda för konsumentens personliga behov,
- för leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars förbrukningsdatum snabbt skulle överskridas,
- för leverans av alkoholhaltiga drycker, vars pris avtalades när avtalet ingicks, men som kan levereras tidigast 30 dagar efter kontraktets ingående och vars nuvarande värde beror på fluktuationer som entreprenören inte har något inflytande över .För tidigt upphörande av ångerrätten
Återkallningsrätten upphör tidigt i kontrakt

- för leverans av förseglade varor som är olämpliga för retur av hälsoskydd eller hygien om deras försegling har tagits bort efter leverans,
- för leverans av varor om de var oskiljaktigt blandade med andra varor efter leverans på grund av sin natur,
- för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller programvara i ett förseglat paket, om förseglingen har tagits bort efter leverans.
Laddar ... Vänta.
576 visningar
0 x noterat
Visa detaljer
ANG GES G P

Annons nr: 24553
Extern annons nr: BT1517062409

Fraktkostnader på begäran
Leveransdatum: Omedelbart
1 tillgängliga.

Registrerad sedan:22.06.2024

Gör en förfrågan

Du är inte inloggad som användare. Ange ditt namn och e-postadress!

Laddar ... Vänta.
Detaljer om leverantören

BackTim-bagerimaskiner handlar

  • + 49 (0) 5224 / 9769239
  • Rekommendera den här artikeln

    Besök också våra sociala mediesidor