Boku SK 160 AK spiralblandare

Allmän information
tillstånd:
Andrahand

Boku spiralblandare 

Typ: SK 160 AK 

 • utdragbar spiralblandare
 • för max 160 kg deg
 • med 2 automatiska timer
 • 2 hastigheter långsamt och snabbt
 • Spiral i rostfritt stål
 • med 1 rostfri vattenkokare
 • med mjölskydd
Villkor för tjänsten

§ 1 Erbjudande och ingående av kontrakt
(1) Om en order går ut som ett erbjudande enligt § 145 BGB kan vi acceptera det inom 14 dagar.
(2) Alla erbjudanden från Euro-Back i Bielefeld är i allmänhet icke-bindande. Tidigare försäljning reserveras tills erbjudandet har accepterats. Ett kontrakt ingås endast med vår skriftliga orderbekräftelse. Om en överenskommen handpenning inte görs inom den tidsfrist som anges i orderbekräftelsen kan entreprenören dra tillbaka ordern och fakturera kunden / köparen ett schablonbelopp för hanteringsavgift och skador på 10% av nettobeställningsvärdet. Kunden accepterar uttryckligen detta avtal.
(3) Alla avtalsavtal kräver skriftlig form eller skriftlig bekräftelse av oss. Detta gäller även muntliga avtal och försäkringar samt efterföljande ändringar av avtalet, avvikelser och tillägg till de allmänna villkoren. De är bara effektiva om de skriftligen bekräftas av oss.
(4) Kunden måste betala det överenskomna beloppet i beställningen eller fakturan i förväg.

§ 2 Dokument som tillhandahålls
Vi förbehåller oss äganderätten och upphovsrätten till alla dokument som tillhandahålls kunden i samband med beställningen, såsom beräkningar, bilder, videor etc. Dessa dokument får inte göras tillgängliga för tredje part om vi inte ger kunden vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

§ 3 priser och betalningsvillkor
(1) Alla våra priser är exkl. Lager, exklusive förpackning och plus moms till gällande skattesats. Förpackningskostnader faktureras på begäran.
(2) En bytespall måste hållas redo för leverans av speditören. Om köparen inte har en pall att byta ut tar vi en avgift på 25,00 euro per pall.
(3) Betalning av inköpspriset måste göras kontant vid leverans eller, om detta tidigare har avtalats skriftligen, endast i förväg till det Euro-Back-konto som anges på fakturan. Avdrag för rabatt är inte tillåtet.
(4) Vi förbehåller oss rätten att göra rimliga prisändringar jämfört med erbjudanden på grund av förändrade lön-, material- och distributionskostnader för leveranser gjorda 3 månader eller senare efter avtalets ingående.

§ 4 Förskjutning och kvarhållningsrätt
Kunden har endast rätt att kompensera om hans motkrav har lagligen fastställts eller är obestridda. Kunden är endast behörig att utöva rätten att kvarhålla om hans motkrav bygger på samma avtalsförhållande.

§ 5 Leveransdatum, tidsfrister, försening
(1) Efter mottagande av betalning kan varor som finns i lager och redo att skickas skickas inom 4-7 arbetsdagar. För större system, linjer eller maskiner som ska revideras är leveranstiden 8 - 20 veckor, beroende på sakernas skick och varornas skick. Renoveringar sker inte i vårt företag utan utförs av specialiserade tredjepartsföretag. Vi garanterar inte översyn, demontering och återuppbyggnad.

§ 6 Överföring av risk vid leverans
Om varorna skickas till kunden på kundens begäran, övergår risken för oavsiktlig förlust eller oavsiktlig försämring av varorna till kunden när de skickas till kunden, senast när de lämnar lagret. Detta gäller oavsett om varorna skickas från platsen för utförandet eller vem som bär fraktkostnaderna. Om leveransen av leveransen försenas av skäl som kunden ansvarar för, överförs risken när varorna är redo för leverans.

§ 7 retention av titel
(1) Vi förbehåller oss rätten till den levererade artikeln tills alla fordringar från leveransavtalet har betalats i sin helhet. Detta gäller även alla framtida leveranser, även om vi inte alltid uttryckligen hänvisar till dem. Vi har rätt att ta tillbaka det köpta föremålet om kunden uppträder i strid med avtalet.
(2) Så länge äganderätten eller varorna ännu inte har övergått till honom, är kunden skyldig att behandla den köpta artikeln med försiktighet. I synnerhet är han skyldig att försäkra dem tillräckligt till deras ersättningsvärde mot stöld, brand och vattenskador etc. på egen bekostnad. Om underhålls- och inspektionsarbete måste utföras måste kunden utföra detta på egen bekostnad. Så länge ägandet ännu inte har passerat måste kunden meddela oss omedelbart skriftligen om det levererade objektet beslagtagits eller utsätts för andra ingripanden av tredje part. Om tredje part inte kan ersätta oss för rättegångskostnader och rättegångskostnader i en rättegång i enlighet med § 771 ZPO, är kunden ansvarig för den förlust vi ådrar oss.

§ 8 Garanti och garanti
(1) Företaget Euro-Back säljer varor, som sett, utan någon garanti eller garanti. Ett funktionellt test av varorna kan utföras på begäran utan ansvar.
Inom 14 dagar efter mottagandet av varan kan kunden omedelbart rapportera dolda eller osynliga fel hos säljaren och hävda dem. I annat fall anses varorna vara godkända.
I händelse av en defekt kan säljaren byta ut varorna eller vid behov ta tillbaka dem och återbetala varans inköpspris.

§ 9 Bekräftelse av ankomst
Vid leveranser inom gemenskapen till ett annat EU-land måste både artikelns ankomst och tidpunkt för ankomst bekräftas skriftligt och elektroniskt. Anmälningsintyget kan också skrivas på engelska. Andra språkversioner kräver en officiell översättning. Mervärdesskatten visas och beräknas som en separat post "deposition" på fakturan. Så snart vi har fått bekräftelsen på inträde, fyllt i helt och ordentligt, kommer depositionen att återbetalas.
Laddar ... Vänta.
Toppannons
19068 visningar
0 x noterat
Visa detaljer
ANG GES G P

Annons nr: 14622

Fraktkostnader på begäran
Minsta orderkvantitet: 1
1 tillgängliga.

Registrerad sedan:05.11.2020

Gör en förfrågan

Du är inte inloggad som användare. Ange ditt namn och e-postadress!

Laddar ... Vänta.
Detaljer om leverantören

Euro tillbaka

 • 052130589129
 • Rekommendera den här artikeln

  Besök också våra sociala mediesidor